Kita Geng Okeh!

September 19, 2014

Al-Quran
l Al-Quran mempunyai 30 juzuk dan 114 surah. 

Mengandungi 6,236 ayat dan 77,439 perkataan. 

Huruf yang tertulis adalah sebanyak 323,071 huruf. 

Surah yang paling panjang adalah Surah al-Baqarah iaitu sebanyak 286 ayat dan surah yang paling pendek adalah Surah al-Kauthar iaitu sebanyak 3 ayat. 

Huruf ditengah-tengah al-Quran ialah huruf Ta. 

Perkataan yang ditengah-tengah terletak dalam Surah al-Kahfi ayat 19. 

Ayat yang paling panjang ialah Surah al-Baqarah ayat 282. 

Ayat terpanjang ini menceritakan tentang hukum hutang piutang.

Terdapat tujuh surah yang dinamakan dengan nama-nama nabi, iaitu Surah Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, Muhammad dan Nuh. 

Surah al-Ikhlas hanya mempunyai satu sahaja bacaan baris bawah atau kasroh iaitu pada bacaan ‘Lam Yalid’ tidak termasuk Basmalah.No comments:

Post a Comment